AJC ve ötekiler

ABD’de Yahudi (Musevi yurttaşlarımıza bu adla seslenmediğimiz bilinmeli.) örgütlerinin başında AIPAC’ın yanısıra AJC (American Jewish Committee), AJCongress (American Jewish Congress), JINSA ve Washinton Institute for Near East (WINEP) gelir. Öteki örgütler B’Nai B’rith Anti-Defamation League (ADL), Institute for Jewish Policy Planning and Research, Jewish National Fund, Jewish Study Center, Jewish War Veterans, National Council of Jewish Women and Hadassah, International Association of Jewish Lawyers and Jurists. AIPAC destekçisi Religious Action Center of Reform Judaism Direktörü Haham David Saperstein, 22 Haziran 1999’da ABD Başkanı Clinton tarafından Uluslararası Din Hürriyeti Komisyonu (The U.S Commission on International Religious Freedom) başkanlığına atandı.

AIPAC, 1951’de kurulmuştur. Bütçesi 30 milyon dolardır. 55.000 üyesi bulunan örgüt, ABD ile Israil Devleti ilişkilerini düzenler. 200 üniversitede stajyer öğrenci programı uygular. Bu stajlarla, 1979 ile 1996 arasında 18.000 öğrenci “yasama süreci, dış politika, siyasi işler, grass roots (örgütleme) ve siyasal liderlik konularında eğitim” görmüştür. Öğrencilerin arasından seçilenler, ABD yönetim kademelerinde çalışmaya başlarlar.[3] Bu gerçeği görebilmek için özellikle, ABD Dışişleri istihbarat ve siyasi bürolarındaki kadrolara bakmak yeterlidir.

AIPAC, ABD- Israil ticaret ilişkilerinin Israil lehine değiştirilmesinde, ortak askeri programların gerçekleştirilmesinde önemli bir etkiye sahiptir. AIPAC, askeri yardımlarda da çok etkindir. Örneğin, 1986’da ABD Dışişleri Bakanı Shultz’un AIPAC’a bizzat yazıyla başvurarak, Israil’e yollanacak silah türleri ve yardım paketleri konusunda görüş istemesi örgütün gücünü gösteriyor. Israil’e yapılan yardımlar, 1985’den sonra, AIPAC sayesinde, karşılıksız hale gelmiştir. [4]

Israil destekçisi örgütlerin en tepesinde yer alan ADL of B’nai Brith (ADL)’in ABD’deki örgütsel gücünün boyutu, özellikle Araplar, Israil politikalarına muhalefet eden Yahudiler, Israil’in çıkarlarına aykırı davranan politikacılar hakkında planlı programlı istihbarat dosyalaması ve bu istihbaratı FBI gibi iç güvenlik örgütlerine iletmesi, MOSSAD hizmeti v.b etkinliklerle derinleşmektedir. 1993 yılında polisin ADL’nin San Fransisko ve Los Angeles bürolarında yaptığı aramalarda, 950 siyasal grup ve 12.000 birey hakkında dosyalama yapıldığı saptanmıştır.[5] Ilişkilerin Güney Afrika ırkçılarına dek uzandığı görülmüştür.

ADL görevlisi ve aynı zamanda FBI muhbiri olan ve Güney Afrika yönetimine de çalışan Roy Bullock’a, bir zamanlar ADL bölge yöneticiliği yapmış olan Beverly Hills avukatlarından Bruce Hochman aracılığıyla 25 yıl ödeme yapıldığı ortaya çıkarılmıştı. San Fransisko polislerinden Tom Gerard’ın imha edilmesi gereken bini aşkın dosyayı Bullock’a ilettiği de soruşturma dosyasında yerini almıştı.[6]Bazı Türkiye Cumhuriyeti devlet görevlilerince kimi zaman “lobi” kuruluşu ya da “Ermeni Soykırım” yasa tasarısını engelledikleri savıyla en üst düzeyde kabul gören bu örgütün casusluk etkinliği de göz önüne alınırsa “sivil” toplumcuların ne denli hoş güçlere sahip olabileceği de ortaya çıkacaktır.[7]

AIPAC ve öteki Yahudi örgütleri, ADL örgütünün etkinlikleri de dikkate alınırsa, ABD kongre üyeleri üstünde önemli bir baskı oluşturabilme gücünü ele geçirmişlerdir. Bu örgütle Arap ülkelerine hoşgörüyle bakan kongre üyelerinin seçimlerini bile etkilerler, Israil aleyhinde davranan siyasal parti üyelerini yalıtırlar. Yahudi örgütleri, 1989-1990’da senatörlere, Temsilciler meclisi üyelerine 7,6 milyon dolar, 1985-1990 arasında Senato Dış Ilişkiler Komitesi üyelerine 1,2 milyon dolar, yine aynı dönemde Temsilciler Meclisi Dış Ilişkiler Komitesi üyelerine, 1,2 milyon dolar bağışta bulunmuşlardır. Ayrıca, Dış Operasyonlar Alt Komitesi’nin 13 üyesine 1 milyon dolar bağışlanmıştır.[8]

Amerikan Musevi Komitesi (AJC- American Jewish Committee" nin cesaret ödülünü alan Başbakan Erdoğan, Bana tevdi edilen ödül ile çağdışı terörist zihniyetle mücadelenin ne kadar önemli olduğu mesajı dünyaya veriliyor dedi.

AJC ve ötekiler
M. Yıldırım

ABD’de Yahudi (Musevi yurttaşlarımıza bu adla seslenmediğimiz bilinmeli.) örgütlerinin başında AIPAC’ın yanısıra AJC (American Jewish Committee), AJCongress (American Jewish Congress), JINSA ve Washinton Institute for Near East (WINEP) gelir. Öteki örgütler B’Nai B’rith Anti-Defamation League (ADL), Institute for Jewish Policy Planning and Research, Jewish National Fund, Jewish Study Center, Jewish War Veterans, National Council of Jewish Women and Hadassah, International Association of Jewish Lawyers and Jurists. AIPAC destekçisi Religious Action Center of Reform Judaism Direktörü Haham David Saperstein, 22 Haziran 1999’da ABD Başkanı Clinton tarafından Uluslararası Din Hürriyeti Komisyonu (The U.S Commission on International Religious Freedom) başkanlığına atandı.

AIPAC, 1951’de kurulmuştur. Bütçesi 30 milyon dolardır. 55.000 üyesi bulunan örgüt, ABD ile Israil Devleti ilişkilerini düzenler. 200 üniversitede stajyer öğrenci programı uygular. Bu stajlarla, 1979 ile 1996 arasında 18.000 öğrenci “yasama süreci, dış politika, siyasi işler, grass roots (örgütleme) ve siyasal liderlik konularında eğitim” görmüştür. Öğrencilerin arasından seçilenler, ABD yönetim kademelerinde çalışmaya başlarlar.[3] Bu gerçeği görebilmek için özellikle, ABD Dışişleri istihbarat ve siyasi bürolarındaki kadrolara bakmak yeterlidir.

AIPAC, ABD- Israil ticaret ilişkilerinin Israil lehine değiştirilmesinde, ortak askeri programların gerçekleştirilmesinde önemli bir etkiye sahiptir. AIPAC, askeri yardımlarda da çok etkindir. Örneğin, 1986’da ABD Dışişleri Bakanı Shultz’un AIPAC’a bizzat yazıyla başvurarak, Israil’e yollanacak silah türleri ve yardım paketleri konusunda görüş istemesi örgütün gücünü gösteriyor. Israil’e yapılan yardımlar, 1985’den sonra, AIPAC sayesinde, karşılıksız hale gelmiştir. [4]

Israil destekçisi örgütlerin en tepesinde yer alan ADL of B’nai Brith (ADL)’in ABD’deki örgütsel gücünün boyutu, özellikle Araplar, Israil politikalarına muhalefet eden Yahudiler, Israil’in çıkarlarına aykırı davranan politikacılar hakkında planlı programlı istihbarat dosyalaması ve bu istihbaratı FBI gibi iç güvenlik örgütlerine iletmesi, MOSSAD hizmeti v.b etkinliklerle derinleşmektedir. 1993 yılında polisin ADL’nin San Fransisko ve Los Angeles bürolarında yaptığı aramalarda, 950 siyasal grup ve 12.000 birey hakkında dosyalama yapıldığı saptanmıştır.[5] Ilişkilerin Güney Afrika ırkçılarına dek uzandığı görülmüştür.

ADL görevlisi ve aynı zamanda FBI muhbiri olan ve Güney Afrika yönetimine de çalışan Roy Bullock’a, bir zamanlar ADL bölge yöneticiliği yapmış olan Beverly Hills avukatlarından Bruce Hochman aracılığıyla 25 yıl ödeme yapıldığı ortaya çıkarılmıştı. San Fransisko polislerinden Tom Gerard’ın imha edilmesi gereken bini aşkın dosyayı Bullock’a ilettiği de soruşturma dosyasında yerini almıştı.[6]Bazı Türkiye Cumhuriyeti devlet görevlilerince kimi zaman “lobi” kuruluşu ya da “Ermeni Soykırım” yasa tasarısını engelledikleri savıyla en üst düzeyde kabul gören bu örgütün casusluk etkinliği de göz önüne alınırsa “sivil” toplumcuların ne denli hoş güçlere sahip olabileceği de ortaya çıkacaktır.[7]

AIPAC ve öteki Yahudi örgütleri, ADL örgütünün etkinlikleri de dikkate alınırsa, ABD kongre üyeleri üstünde önemli bir baskı oluşturabilme gücünü ele geçirmişlerdir. Bu örgütle Arap ülkelerine hoşgörüyle bakan kongre üyelerinin seçimlerini bile etkilerler, Israil aleyhinde davranan siyasal parti üyelerini yalıtırlar. Yahudi örgütleri, 1989-1990’da senatörlere, Temsilciler meclisi üyelerine 7,6 milyon dolar, 1985-1990 arasında Senato Dış Ilişkiler Komitesi üyelerine 1,2 milyon dolar, yine aynı dönemde Temsilciler Meclisi Dış Ilişkiler Komitesi üyelerine, 1,2 milyon dolar bağışta bulunmuşlardır. Ayrıca, Dış Operasyonlar Alt Komitesi’nin 13 üyesine 1 milyon dolar bağışlanmıştır.[8]

 

ÖZEL BÜROYorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !